{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

曾俊卿

Chuck/ 曾俊卿 首席餐飲顧問 兼 特聘講師


課程專長: 咖啡金盃 /  冷淬咖啡學


專業認證:

SCA Coffee Barista 國際精品咖啡協會 咖啡大師

SCA  Brewing 國際精品咖啡協會 金盃沖煮大師

SCA Sensory skills 國際精品咖啡協會 杯測師

SCA Green Coffee 國際精品咖啡協會認證 咖啡生豆大師

西點製作丙級技術士

其他資歷:

2021 文化部  橫路百年咖啡尋味計畫 講師